صفحه اصلی > دبیرخانه کنفرانس
.: دبیرخانه کنفرانس

آدرس: شيراز، ميدان امام حسين (فلکه ستاد)، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره2، طبقه8، مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت
تلفکس: 07132309615
ایمیل:
familyphysician.conference@gmail.com