صفحه اصلی > اعضای کمیته اجرایی
.: اعضای کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا:

دکترکرم توانی (دبیر اجرایی سمینار بین المللی پزشک خانواده)

خانم مریم اکبری

خانم فرحنازایزدی (مدیر وب سایت)                                                                                                     

دکتر ابوالفضل بهجو   

آقای رضا تبریزی                                                                                                  

خانم زهره خدامی                                                                                                     

خانم ندا دفاعی راد (مدیر وب سایت)                                                                                                     

دکتر حمیدرضا سلیمانی                                                                                                     

خانم مریم سیادتی  

آقای محمد علی قناعت پیشه                                                                                                   

خانم خدیجه صابر

خانم سارا صدیقی

 دکتر سید هدایت الله فقیه

دکتر قدیر نجات