معرفی سمینار

محل اسکان


هزینه ثبت نام در محل سمینار دریافت می گردد.


جهت اسکان و حمل و نقل با آقای قناعت پیشه تماس حاصل فرمایید(07132122732 )


توجه: abstract حداکثر500 کلمه باشد و با فونت (Times new roman) و سایز 24 باشد.
در غیر اینصورت پوستر شما پذیرفته نخواهد شد.  


توجه: شرکت کنندگانی که پوستر آنها پذیرفته شده است، لطفا تا روز دوشنبه 23 آذرماه 1394 پوستر خود را به صورت الکترونیکی و به فرمت ارائه شده در وب سایت از طریق ایمیل کنگره ارسال بفرمایند. نیازی به تهیه پوستر کاغذی نمی باشد.

فرمت ارائه پوستر

اعلام نتایج داوری

هزینه شرکت در سمینار


در چند سال گذشته تلاشهای زیادی برای استقرار برنامه پزشک خانواده در کشور ما انجام شده که همواره با فراز و فرودهایی مواجه بوده است. به گونه ای که در مرور مقالات، گفتگو با متخصصین و دلسوزان عرصه سلامت و بررسی روند تحولات شاخصها وسیستم سلامت کشورمان بخوبی این نکته نمایان است.  از طرفی همه دلسوزان عرصه سلامت استقرار برنامه پزشک خانواده را کلیدی برای حل مشکلات سیستم سلامت کشورما می دانند، و اذعان دارند که حرکت به سوی این برنامه الزامی برای نظام سلامت کشور است. توسعه برنامه پزشک خانوده در سطح روستاها در ده سال گذشته، اجرای آزمایشی این طرح در دو استان بزرگ کشور و آغاز طرح بزرگ تحول در حوزه بیمارستانی که هر کدام مبالغ هنگفتی از بودجه سلامت را به خود اختصاص داده اند لزوم بحث را برای تحلیل روند ده ساله اصلاحات نظام سلامت کشور ما را با محوریت برنامه پزشک خانواده دو چندان می کند. براین روند باید اسناد بالادستی که در قریب به اتفاق آنها نظام سلامت را با محوریت پزشک خانواده دیده است را اضافه نمود. بر این اساس سمینار بین المللی پزشک خانواده که در تاریخ 6 و 7 دی ماه 1394 در شیراز برگزار خواهد شد، تلاشی است برای بحث و بررسی در مورد این مقوله از دیدگاه محققین بین المللی، ملی و استانی. لذا حضور تمام محققین، صاحبنظران و سیاستگذاران عرصه سلامت بر غنای سمینار خواهد افزود.
- فلسفه پزشک خانواده 

- آموزش پزشکی و پزشک خانواده

- نظام انگیزشی و مالی پزشک خانواده

- پزشک خانواده و پوشش همگانی سلامت

-ارزیابی و نقد تجارب بین المللی، ملی و استانی در پزشک خانواده

دبیرخانه کنفرانس
آدرس: شيراز، ميدان امام حسين (فلکه ستاد)، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره2، طبقه8، مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت
تلفکس: 07132309615
ایمیل:
familyphysician.conference@gmail.com


تاریخ های مهم

تمدید نهایی مهلت ارسال خلاصه مقالات: 7 آذر 1394

مهلت ارسال خلاصه مقالات:
30 مهر 1394

زمان برگزاری سمینار:
6 و 7 دی ماه 1394


پنجشنبه 16 مرداد ماه 1399

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان